Typen Gelderlanders
Gelderse Middenvelder

Doordat u in veel verschillende groepen mensen voorkomt, zou u het ‘cement van Gelderland’ genoemd kunnen worden. U voelt zich gehoord, vertegenwoordigd en verbonden met uw omgeving. U heeft dan ook vertrouwen in de overheid en bent van mening dat het over het algemeen ook de goede kant op gaat. U vindt het vaak niet erg om meer belasting te betalen als daardoor meer in publieke voorzieningen geïnvesteerd kan worden of als rijkdom dan op een rechtvaardige manier herverdeeld wordt. Daar heeft toch iedereen recht op? De overheid mag zich ook best inspannen om eet- of reisgedrag van mensen ten gunste van het milieu te veranderen. Waar andere mensen soms bang zijn de Nederlandse normen of waarden te verliezen, ziet u diversiteit vooral als een verrijking. Bijna een kwart van de Gelderlanders denkt zoals u. Over het algemeen kan u het best goed vinden met uw medemens. 


Traditiegetrouwe Gelderlander

Tradities en de Nederlandse normen en waarden staan bij u hoog in het vaandel. Een beetje zoals het vroeger was. Soms lijkt het wel alsof mensen alles dat nieuw is, hoger aanschrijven. Verandering is prima, maar toch niet altijd gelijk beter? U heeft respect voor de overheid en voelt zich meestal thuis in uw omgeving, maar hebt er ook steeds minder vertrouwen in dat het de goede kant op gaat. Er is behoefte aan een sterke leider. Iemand die de Nederlandse normen en waarden beschermt en alle dubieuze klimaatinvesteringen een beetje onder controle kan houden. Het plaatsen van zonnepanelen, de terugkeer van de wolf of het bouwen van nieuwe huizen hoeven toch niet allemaal ten koste van landbouwgrond te gaan? Kom nou! Meer dan één op de vijf Gelderlanders denkt er zoals u over. U kan het vaak goed vinden met de Dadengerichte en Onbegrepen Gelderlander. 


Trendsettende Gelderlander

U bent de kleinste groep Gelderlanders, maar drukt wel degelijk uw stempel op de maatschappij. Ongeveer één op de tien Gelderlanders denkt zoals u. U woont vaker dan gemiddeld in of rondom Arnhem of Nijmegen. Dat wil niet zeggen dat u niet van natuur houdt. Juist wél! Klimaatverandering gaat u aan het hart. We moeten eens beseffen dat we niet zomaar overal met de auto moeten kunnen komen. Met de fiets of het OV is toch ook prima? We zullen het samen moeten aanpakken! Soms zullen er harde beslissingen genomen moeten worden. Gelukkig kunnen we dat aan! U staat positief tegenover mensen met andere culturen en hebt over het algemeen ook het gevoel dat het de goede kant op gaat met uw eigen situatie en die van Gelderland. U bent best bereid meer belasting te betalen als dit gebruikt wordt voor publieke voorzieningen, of als rijkdom wordt herverdeeld. U kan het goed vinden met de Gelderse middenvelders, maar van de Onbegrepen en Traditiegetrouwe Gelderlander krijgt u soms de kriebels.


Onbegrepen Gelderlander

U bent graag op de hoogte van wat er in uw buurt speelt, maar soms lijkt het wel alsof politici de meningen van mensen zoals u gewoon negeren. Ondertussen dringen ze wel allemaal twijfelachtige klimaatmaatregelen op. Straks mogen we niet eens meer in normale benzineauto’s rijden en moeten alle huizen in één keer van het gas af! Het zou veel beter zijn als een sterke leider aan de macht kwam. Iemand die de echte problemen in de samenleving zou oplossen. Want hoe het er nu aan toe gaat, dat kan niet langer. Doordat men lijkt te verwachten dat u zich alsmaar aanpast, voelt Nederland soms zelfs niet langer als een land voor mensen zoals u. Het wordt tijd dat ze eens naar de echte bevolking gaan luisteren. Ongeveer een kwart van de Gelderlanders denkt er zoals u over. U woont vaker dan gemiddeld in of rondom de Veluwe. U bent het vaak oneens met de Trendsettende Gelderlander, maar niet als het op herverdeling van rijkdom aankomt. U kan het vaak goed vinden met de Traditiegetrouwe Gelderlander.


Dadengerichte Gelderlander

Natuurlijk kan het altijd beter, maar over het algemeen gaat het gewoon de goede kant op. Voor u persoonlijk, maar ook voor Gelderland en Nederland. De toekomst heeft ons veel te bieden. Over het algemeen heeft u vertrouwen in de overheid, maar overheden moeten zich niet te veel met hun inwoners bemoeien. Zo mag er best meer geld geïnvesteerd worden in gezondheidszorg, onderwijs of het beter scheiden van afval. Het is echter geen taak van de overheid om mensen uit hun auto te pesten of zich druk te maken of mensen vlees eten. Mensen weten zelf ook wel wat goed voor hen is! Bijna één op de vijf Gelderlanders denkt zoals u. Daaronder vallen betrekkelijk veel mannen. U kan het eigenlijk met alle typen Gelderlanders wel goed vinden. Het hangt er een beetje van af waarover jullie het hebben. 


Meer informatie over Kieskompas
Wat voor Gelderlander bent u?

Bent naar wat voor Gelderlander u bent? Doe de test hier: https://typegelderlander.kieskompas.nl

Hoe is dit Kieskompas tot stand gekomen?

Het ‘Type Gelderlander'-Kieskompas is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Provincie Gelderland en Kieskompas. Dit Kieskompas is misschien niet wat u van ons gewend bent. We vertellen u deze keer niet hoe de deelnemende partijen over bepaalde stellingen denken, maar vergelijken uw antwoorden op de stellingen met ‘typen Gelderlanders’.

Hoe zijn de stellingen in het Kieskompas bepaald?

We hebben onder 2894 Gelderlanders een panelonderzoek afgenomen, waarin meer dan 80 stellingen zijn voorgelegd. Op basis van dit onderzoek hebben we een reeks stellingen geselecteerd, waarbij we keken naar thematische verdeling, schaling en opinie-spreiding. Zo zorgen we ervoor dat we onderscheid kunnen maken tussen de verschillende politieke persona’s. De definitieve lijst met stellingen die in dit Kieskompas voorkomen is in samenspraak met de provincie Gelderland vastgesteld.

Hoe zijn de politieke persona’s in het Kieskompas bepaald?

Aan de bepaling van de politieke persona’s gaat heel wat wetenschappelijk onderzoek vooraf. We hebben onder 2894 Gelderlanders een panelonderzoek afgenomen, waarin we over een groot aantal onderwerpen vragen stelden. Op basis van deze gegevens, kunnen we een reeks analyses uitvoeren die ons iets vertellen over de samenhang tussen verschillende stellingen en over de clusters van Gelderlanders die gelijkaardige antwoorden geven op de verschillende stellingen.

Om de persona’s te ontwikkelen, hebben we clusteranalyses, factoranalyses, principal component analyses, betrouwbaarheidsanalyses en correlatie-analyses uitgevoerd op de stellingen uit het grootschalige panelonderzoek. Hier kwamen vijf clusters (politieke persona's) naar voren.

Na het achterhalen van de politieke persona’s kunnen we op basis van de gewogen gegevens van het panelonderzoek bepalen welke kenmerken deze politieke persona’s hebben. Op die manier kunnen we van elk persona een ‘gemiddelde’ beschrijving geven.

Hoe zijn de posities van de politieke persona’s op de stellingen bepaald?

Na het achterhalen van de vijf politieke persona’s, kunnen we gaan kijken hoe elk persona op de stellingen heeft geantwoord. Om ervoor de zorgen dat de politieke persona’s zichzelf eer aandoen, en er duidelijk onderscheid tussen de verschillende persona’s ontstaat in de positionering op de stellingen, is er op basis van de grootste proporties op de antwoordschaal middels een complexe set regels bepaald welke uiteindelijke positie een specifiek persona inneemt op een stelling.

Als u nog vragen heeft over de totstandkoming van de politieke persona's of de tool, neem dan gerust even contact op.