Kieskompas Europese verkiezingen in heel Nederland gebruikt
Gebruikers Kieskompas Europese verkiezingen 2019

Het Kieskompas voor de Europese Parlementsverkiezingen is in heel Nederland gebruikt. Bent u benieuwd hoeveel inwoners in uw gemeente het Kieskompas hebben ingevuld (en hun postcode met ons deelden)? Klik op één van de gemeente op de kaart of vul de gemeentenaam in de zoekbalk in.


Kieskompas Europese verkiezingen online
Het politieke EU-landschap anno 2019

Het onderzoeksinstituut Kieskompas heeft de positie van de Nederlandse politieke partijen voor de Europese verkiezingen in kaart gebracht. Kieskompas gebruikt hiervoor het politieke landschap. Dit politieke landschap bestaat uit twee assen. De horizontale as (links-rechts) gaat over sociaal-economische thema’s zoals werk, subsidies en belastingen. Bij de verticale as (progressief-conservatief) gaat het over sociaal-culturele onderwerpen, zoals opvattingen over immigratie en de houding ten opzichte van Europa.

Kieskompas maakt gebruik van de vijfpuntsschaal: ‘Helemaal mee eens’, ‘Mee eens’, ‘Neutraal’, ‘Niet mee eens’, ‘Helemaal niet mee eens’. Hierdoor kunnen partijen met een genuanceerd standpunt stelling nemen zonder te worden gedwongen om diametraal tegenover andere partijen te gaan staan. Zo hebben PVDA en GroenLinks op bijna de helft van de stellingen een ander standpunt (14 van de 30).

De positie van de politieke partijen is berekend aan de hand van de antwoorden op 30 stellingen. Dit is gebeurd door een team van experts, dat alle antwoorden heeft gecheckt aan de hand van officiële standpunten van de partijen. Deze bronnen zijn ook in het Kieskompas te raadplegen. Dat maakt Kieskompas tot de meest betrouwbare stemhulp.

In het landschap staan niet alle partijen die meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen. In de methode van Kieskompas worden de partijen meegenomen die nu in het Nederlands parlement zitten én nieuwe partijen die gedurende enige tijd minimaal één zetel peilen. Benieuwd naar uw positie in het politieke EU landschap? Doe het EU Kieskompas: https://eu.kieskompas.nl


Kieskompas Europese Parlementsverkiezingen

Bent u benieuwd naar uw positie in het politieke EU landschap? Doe het EU Kieskompas:eu.kieskompas.nl

Over Kieskompas

Bij Kieskompas brengen we politieke en maatschappelijke opinies in beeld. Met behulp van online tools en via gericht panelonderzoek. Kieskompas is volstrekt onafhankelijk, heeft wetenschappelijke roots en opereert internationaal. Meer dan 45 miljoen mensen in meer dan 20 landen hebben een Kieskompas ingevuld. Tijdens de Europese verkiezingen 2019 is Kieskompas actief in zeven verschillende landen. Kieskompas wordt gevormd door een groep betrokken en enthousiaste wetenschappers, fighting political analphabetism.

Voor meer informatie

Meer informatie vindt u in de Kieskompas-toolbox voor de Europese verkiezingen. Hier vindt u ook de uitleg om het Kieskompas op uw eigen website op te nemen middels een iFrame, net als enkele banners die u kunt gebruiken om naar het Kieskompas door te linken.