Kieskompas onderzoekt: Opvattingen rondom de Europese Parlementsverkiezingen 2019


23 mei 2019: Stemzekerheid van Kieskompas-gebruikers die verwachten op te gaan komen

Bijna 17% van de Kieskompas-gebruikers heeft over de periode van april en mei aangegeven dat ze helemaal nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen.  Zo'n 47% heeft aangegeven te twijfelen tussen enkele partijen. Weet u net als deze Kieskompas-gebruikers ook nog niet zeker op welke partij u gaat stemmen? Vul het Kieskompas dan hier in! 

22 mei 2019: Iedere lidstaat moet belangrijke beslissingen tegen kunnen houden

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De tiende stelling die we onderzoeken, luidt: Iedere lidstaat moet belangrijke beslissingen tegen kunnen houden. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Met betrekking tot het vetorecht van de EU-lidstaten zijn de meningen van Nederlanders verdeeld. Bijna 39% van de Nederlanders is het er (helemaal) mee eens dat iedere lidstaat belangrijke beslissingen moet kunnen tegenhouden. 22% heeft een neutrale positie ingenomen ten opzichte van deze stelling, terwijl bijna 40% het er juist (helemaal) niet mee eens is. 

Bij bijna alle leeftijdscategorieën is er een hoger percentage van Nederlanders voorstander van het vetorecht voor alle lidstaten. De Nederlanders tussen 35 en 44 jaar en de 65-plussers zijn hier een uitzondering op. Het valt bij deze stelling op dat jongeren positiever over het vetorecht van de lidstaten zijn dan ouderen. Zo'n 44% van de 18-24-jarigen vindt dat alle lidstaten hun vetorecht zouden moeten kunnen uitoefenen, terwijl 37% van de 65-plussers deze mening heeft.


21 mei 2019: De EU moet kunnen ingrijpen in nationaal beleid van lidstaten, als zij fundamentele Europese waarden schenden

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De negende stelling die we onderzoeken, luidt: De EU moet kunnen ingrijpen in nationaal beleid van lidstaten, als zij fundamentele Europese waarden schenden. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

De meeste Nederlanders vinden dat de EU moet kunnen ingrijpen in het nationaal beleid van lidstaten die fundamentele Europese waarden schenden. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese Kieskompas-tools. Bijna 64% van de respondenten heeft deze stelling met (helemaal) mee eens beantwoord. Ongeveer 10% heeft deze stelling met 'neutraal' beantwoord, terwijl zo'n 27% heeft aangegeven (helemaal) niet eens te zijn met de stelling.  

Het verschil tussen mannen en vrouwen is bij deze stelling opmerkelijk. Een meerderheid van zowel de mannen als vrouwen is het er (helemaal) mee eens. Procentueel zijn er echter overduidelijk meer vrouwen die vinden dat de EU moet kunnen ingrijpen in het nationaal beleid van lidstaten die fundamentele Europese waarden schenden. Bijna 71% van de vrouwen is het er (helemaal) mee eens, terwijl zo'n 57% van de mannen deze mening heeft. 


19 mei 2019:Er moet een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid komen, ook als de zelfstandigheid van Nederland daardoor wordt beperkt

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De achtste stelling die we onderzoeken, luidt: Er moet een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid komen, ook als de zelfstandigheid van Nederland daardoor wordt beperkt. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Op basis van de resultaten van de Europese Kieskompas-tools blijkt dat zo'n 49% van de Nederlanders het er (helemaal) niet mee eens is dat er een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid moet komen. Ongeveer 18% heeft de stelling met 'neutraal' beantwoord en 33% is het (helemaal) niet eens met de stelling. 

Daarbij is het opvallend dat vooral de aanhangers van progressieve partijen voorstanders zijn van een gemeenschappelijk buitenlands EU-beleid. Meer dan 50% van de aanhangers van GroenLinks en D66 is het er (helemaal) mee eens. Meer dan 3/4 van de aanhangers van Eurokritische partijen (FvD, PVV en SGP)  is het er juist (helemaal) niet mee eens.  Bij de andere partijen zijn de meningen echter verdeeld. 


18 mei 2019: Het recht van EU-burgers om in Nederland te kunnen werken moet worden beperkt

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De zevende stelling die we onderzoeken, luidt: Het recht van EU-burgers om in Nederland te kunnen werken moet worden beperkt. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Een hoger percentage van Nederlanders vindt niet dat het recht van EU-burgers om in Nederland te kunnen werken, beperkt moet worden. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese Kieskompas-tools. De meningen van de respondenten zijn echter verdeeld. Zo'n 46% van de respondenten heeft aangegeven (helemaal) niet mee eens te zijn met deze stelling. Bijna 16% heeft een neutrale positie ingenomen ten opzichte van deze stelling, terwijl 38% het er (helemaal) mee eens is. 

Naarmate het opleidingsniveau lager is, is er een hogere percentage van respondenten dat vindt dat het recht van EU-burgers om te kunnen werken in Nederland beperkt moet worden. Van de respondenten die een WO doctoraal of master hebben afgerond heeft ruim 68% aangegeven dat ze (helemaal) niet vinden dat dit recht beperkt moet worden. Dit is een groot verschil met de respondenten die een kader en beroepsgerichte leerweg hebben afgerond. Hier heeft namelijk alleen 58.5% aangegeven het er (helemaal) mee eens te zijn. 


18 mei 2019: De privacy van burgers mag worden beperkt om terrorisme te bestrijden

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De zesde stelling die we onderzoeken, luidt: De privacy van burgers mag worden beperkt om terrorisme te bestrijden. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Meer dan helft van de Nederlanders vindt dat de privacy van burgers beperkt mag worden om terrorisme te bestrijden. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese Kieskompas-tools. Bijna 55% van de respondenten heeft deze stelling met (helemaal) mee eens beantwoord. Zo'n 16% heeft een neutrale positie ingenomen ten opzichte van deze stelling, terwijl ruim 29% heeft aangegeven dat ze het er (helemaal) niet mee eens zijn. 

Daarbij is het opvallend dat jongeren minder bereid zijn om hun privacy op te offeren voor de bestrijding van terrorisme. Van de 18-24-jarigen is ongeveer 54% van mening dat de privacy van burgers beperkt mag worden om terrorisme te bestrijden, terwijl zo'n 66.1% van de 65-plussers deze mening heeft.


17 mei 2019: Energie moet duurzamer worden, ook als dit leidt tot hogere energiekosten voor consumenten

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De vijfde stelling die we onderzoeken, luidt: Energie moet duurzamer worden, ook als dit leidt tot hogere energiekosten voor consumenten. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

 De publieke opinie is sterk verdeeld over de transitie naar duurzame energie. Dat blijkt uit de Europese Kieskompas-tools. Bijna 43% van de respondenten vindt dat energie duurzamer moet worden, ook als dit leidt tot hogere energiekosten voor consumenten. Zo'n 41% heeft echter ook aangegeven dat ze het er juist (helemaal) niet mee eens zijn. Deze groep geeft dus juist aan dat ze geen voorstander zijn van een transitie naar duurzame energie die gepaard gaat met hogere energiekosten. Bijna 16% heeft een neutrale positie ingenomen ten opzichte van deze stelling. 

De meeste variatie tussen de respondenten is te zien bij de opleidingsniveau van de respondenten. Naarmate de opleidingsniveau hoger wordt, is er relatief meer steun voor een transitie naar duurzame energie, ook als dit gepaard gaat met hogere energiekosten. Zo'n 66% van de respondenten die een WO doctoraal of master hebben afgerond is het er (helemaal) mee eens. Voor de respondenten die een kader en beroepsgerichte leerweg hebben afgerond is enkel 27% het er (helemaal) mee eens.


16 mei 2019: Er moeten opnieuw grenscontroles tussen de lidstaten worden ingevoerd

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De vierde stelling die we onderzoeken, luidt: Er moeten opnieuw grenscontroles tussen de lidstaten worden ingevoerd. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Uit de Europese Kieskompas-tools blijkt dat iets meer dan de helft van de Nederlanders het er (helemaal) niet mee eens is dat er opnieuw grenscontroles tussen de lidstaten van de EU ingevoerd moeten worden. Bijna 36% van de respondenten hebben aangegeven het er juist (helemaal) mee eens te zijn, terwijl zo'n 12% een neutrale positie heeft ingenomen ten opzichte van deze stelling.

Meer dan de helft van de Nederlanders die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017 op 50PLUS, SGP, FvD of PVV gestemd heeft, geeft aan het (helemaal) eens met de stelling te zijn. Het is verder opvallend dat zo'n 41% van de aanhangers van de SP heeft aangegeven voorstander te zijn om opnieuw grenscontroles tussen de lidstaten in te voeren. 


15 mei 2019: Er zijn te veel immigranten in Nederland

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De derde stelling die we onderzoeken, luidt: Er zijn te veel immigranten in Nederland. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Bijna helft van de Nederlanders is van mening dat er te veel immigranten zijn in Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese Kieskompas-tools. Ongeveer 49% van de respondenten heeft aangegeven dat ze het er (helemaal mee) eens zijn dat er te veel immigranten zijn in Nederland. Zo'n 18% heeft deze stelling met "neutraal" beantwoord, terwijl bijna 34% het er juist (helemaal) niet mee eens is. 

De meest opvallende bevinding is gerelateerd aan de partijvoorkeur van de respondenten. Bij de populistische partijen (FvD en PVV) heeft meer dan 90% aangegeven dat er te veel immigranten in Nederland zijn. Een meerderheid van de aanhangers van de progressieve partijen (zoals GroenLinks, D66 en PvdA) is het er juist (helemaal) niet mee eens. Bij de andere partijen is de mening echter meer verdeeld, waarbij het wel duidelijk is dat er alsnog een hogere percentage is van respondenten die deze stelling met (helemaal) mee eens heeft beantwoord.

14 mei 2019: Rijke EU-landen moeten de armere landen financieel ondersteunen?

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De tweede stelling die we onderzoeken, luidt: Rijke EU-landen moeten de armere landen financieel ondersteunen. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Een hoger percentage van Nederlanders is van mening dat armere landen niet financieel ondersteund moeten worden door de rijke EU-landen. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese Kieskompas-tools. Van de 15.226 gewogen respondenten, heeft zo'n 43% aangegeven dat ze het er (helemaal) niet mee eens zijn dat de rijke EU-landen de armere landen financieel moet ondersteunen. Dit is een hoger percentage dan de 36% van de Nederlanders die het er helemaal (mee eens) is en 21% die een neutrale positie inneemt. 

Een interessante bevinding is dat er over het algemeen meer steun is voor financiele ondersteuning naarmate het opleidingsniveau van de Nederlander hoger is. Meer dan de 50% van de respondenten die een WO doctoraal of master heeft afgerond is van mening dat de armere landen financieel ondersteund moet worden door de rijke EU-landen, terwijl een meerderheid van de respondenten die een MBO of theoretische leerweg heeft afgerond dit juist niet steunt. 

10 mei 2019: Lidmaatschap van de EU tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland?

Het onderzoeksinstituut Kieskompas doet gedurende de verkiezingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen 2019 onderzoek naar opvattingen en houdingen ten opzichte van de Europese Unie. De eerste stelling die we onderzoeken, luidt: Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland. Om de uitkomsten generaliseerbaar te maken voor 'Nederland' zijn de data uit de Kieskompas-tools gewogen. Daarover vind je hiernaast meer informatie.

Op basis van 10.585 gewogen respondenten van de Europese Kieskompas-tools blijkt dat zo'n 19% van de Nederlanders het er (helemaal) mee eens is dat lidmaatschap van de EU tot nu toe voornamelijk slecht is geweest voor Nederland. Bijna 18%  heeft de stelling met 'neutraal' beantwoord en 63% is het (helemaal) niet eens met de stelling.

Daarbij is het opvallend dat jongeren positiever over lidmaatschap aan de Europese Unie zijn, dan ouderen. Minder dan 10% van de 18-24-jarigen is van mening dat lidmaatschap van de EU voornamelijk slecht is geweest voor Nederland, terwijl bijna één op de vier Nederlanders tussen de 45 en 64 jaar deze mening heeft. Mensen die ouder dan 65 jaar zijn, lijken dan juist weer positiever over lidmaatschap van de EU.


Kieskompas Europese Parlementsverkiezingen

Bent u benieuwd naar uw positie in het politieke EU-landschap?

Over Kieskompas

Bij Kieskompas brengen we politieke en maatschappelijke opinies in beeld. Met behulp van online tools en via gericht panelonderzoek. Kieskompas is volstrekt onafhankelijk, heeft wetenschappelijke roots en opereert internationaal. Meer dan 45 miljoen mensen in meer dan 40 landen hebben een Kieskompas ingevuld. Tijdens de Europese verkiezingen 2019 is Kieskompas actief in zeven verschillende landen. Kieskompas wordt gevormd door een groep betrokken en enthousiaste wetenschappers, fighting political analphabetism.

Voor meer informatie

Meer informatie vindt u in de Kieskompas-toolbox voor de Europese verkiezingen. Hier vindt u ook de uitleg om het Kieskompas op uw eigen website op te nemen middels een iFrame, net als enkele banners die u kunt gebruiken om naar het Kieskompas door te linken.

Weging data

Om de resultaten van de analyses representatiever te maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het Kieskompas. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een iteratieve poststratificatiemethode op basis van verschillende populatie-eigenschappen. Er is gewogen met twee zogenaamde joint distributions. De eerste bestaat uit Eurostat-censusdata uit 2011:

  • leeftijd (6 categorieën),
  • geslacht (2 categorieën),
  • opleiding (2 categorieën)
  • provincie (12 categorieën)

De tweede verdeling betreft de provinciale verkiezingsresultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 (bron: verkiezingsuitslagen.nl van de Kiesraad). Hierbij wordt per provincie elke zetelende partij afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers en niet-stemmers. 

Gewichten hoger dan het 99,5e percentiel zijn getrimd.