Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Klik op de onderstaande banner voor het Kieskompas van uw gemeente

Waarom kiezen zoveel gemeenten voor Kieskompas?

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vragen wij alle politieke partijen om de belangrijkste (+/- 10) thema’s/ dilemma’s aan te leveren. Op basis van deze aangeleverde issues zal het Kieskompas-team zo’n 50 tot 60 conceptstellingen ontwikkelen.

Deze conceptstellingen zullen onder leiding van een moderator van Kieskompas gezamenlijk met de politieke partijen besproken worden tijdens de stellingenbijeenkomst. Wij vragen de deelnemende politieke partijen om met twee afgevaardigden naar de bijeenkomsten te komen. Hierna volgt een plaatsingenbijeenkomst. Voorafgaand hieraan vragen wij de partijen om zichzelf te plaatsen op de stellingen én hier bewijs voor aan te leveren (bijvoorbeeld een passage uit het verkiezingsprogramma). 

Vervolgens zal Kieskompas alle partijplaatsingen checken. Dit vereist even wat werk, maar dit maakt het Kieskompas dan ook betrouwbaar. Medio februari is het proces afgerond; partijen zijn geplaatst en het ‘bewijsmateriaal’ is gecheckt. Het Kieskompas gaat zo’n drie tot vier weken voor de verkiezingen live. 

Klik hier voor de elf redenen waarom zoveel gemeenten kiezen voor Kieskompas.

Hoe wordt het Kieskompas gemaakt?

De hele ontwikkeling van Kieskompas gebeurt volgens een beproefde wetenschappelijke methodiek. Het Kieskompas wordt gemaakt in samenwerking met alle politieke partijen, waardoor de gemeentelijke thema’s goed tot hun recht komen. Door ons zorgvuldige proces van partijplaatsingen, waarbij alle antwoorden van de politieke partijen op stellingen worden gecontroleerd, wordt gegarandeerd dat inwoners betrouwbare informatie krijgen. Voor het beantwoorden van de stellingen maken we gebruik van de wetenschappelijk verantwoorde vijfpuntschaal (van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal niet mee eens’) met ruimte voor nuance (i.p.v. alleen ja of nee). Wetenschappelijk gezien de beste schaal: genuanceerder dan ja/nee en betrouwbaarder dan een slider of een rapportcijfer.

De definitieve verantwoordelijkheid van de posities van de partijen ligt bij het team van wetenschappers. Voor Kieskompas is het belangrijk dat gebruikers met één klik deze bron online kunnen raadplegen. Zo zorgen we voor een transparant en betrouwbaar Kieskompas.

We vertellen je meer in onderstaande filmpje:

WETENSCHAPPELIJKE METHODE
Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die internationaal wordt gehanteerd door politieke onderzoekers. Wilt u meer lezen over deze methodiek? Stuur een mailtje naar info@kieskompas.nl, dan vertellen we u graag meer! 

KIESKOMPAS VOOR UW GEMEENTE
Het Kieskompas voor uw gemeente vindt u hier

Kieskompas vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Speciaal voor mensen met een beperking, laaggeletterden en iedereen die politiek best lastig vindt, is er een Kieskompas met hulp van Steffie:

MEER INFORMATIE
Klik op onderstaande links voor meer relevante informatie:

Over Kieskompas

Kieskompas Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Kieskompas-stemhulp

Recente Kieskompassen