Het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen komt er weer aan!

Het Kieskompas-team is alweer druk bezig aan een Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Ook dit jaar zetten we ons weer in om de meest betrouwbare stemhulp te maken! Midden februari zal het Kieskompas online komen.

Het is goed om het volgende over ons te weten:

  • Kieskompas is een onafhankelijk onderzoeksinstituut met wetenschappelijke roots.
  • De Kieskompas-stemhulp wordt dan ook gemaakt volgens een beproefde wetenschappelijke methode.
  • Het Kieskompas is de enige stemhulp waarbij plaatsingen van partijen verantwoord worden met officiële partijdocumentatie.
  • Kieskompas gebruikt de wetenschappelijke vijfpuntsschaal die ruimte laat voor nuance, zonder aan betekenis in te leveren.
  • De uitkomst in het Kieskompas is geen stemadvies. Gebruikers krijgen dan ook geen ranking van partijen te zien waar hun antwoorden het meeste mee overeenkomen. Bij Kieskompas laten we de positie in het politieke landschap zien, ten opzichte van de politieke partijen.

*Primeur voor de Tweede Kamerverkiezingen*
Politiek is best wel moeilijk. Voor iedereen die een beetje extra hulp nodig heeft ontwikkelen wij een Kieskompas met Steffie. Steffie is een avatar van Leer Zelf Online die moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt en hulp biedt bij het invullen van het Kieskompas. Zo kan iedereen een doordachte politieke keuze maken deze verkiezingen. Meer info vindt u hier.

Thematische Kieskompassen
Net als in 2017 zullen wij ook een aantal thematische Kieskompassen ontwikkelen die inzoomen op een bepaald thema. Welke dit zijn houdt u nog van ons tegoed. Wilt uw organisatie of vereniging graag een specifiek beleidsterrein meer onder de aandacht brengen, of Nederlanders meer in detail informeren over posities van de politieke partijen? U kunt ons contacteren via info@kieskompas.nl

Welke stellingen komen in het normale Kieskompas?
De vraagstukken die in het Kieskompas komen worden geselecteerd door een team van wetenschappers. Dit gebeurt via de volgende stappen: (a) een team van experts identificeert de meest belangrijke kwesties deze verkiezingsperiode; (b) voor de stellingenselectie wordt in panelonderzoek uitgezet door het Kieskompas aan een representatief panel gevraagd wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn deze verkiezingen. Op basis van de thema’s die hierin naar voren komen én op basis van de belangrijkste actuele vraagstukken worden stellingen geformuleerd; (c) In panelonderzoek worden verschillende stellingen aan panelleden voorgelegd om te kijken of de stelling inderdaad van belang is dan wel juist geformuleerd is; én (d) we leggen de stellingen voor aan de partijen. Stellingen die niet splijten (d.w.z. waarbij partijen allemaal hetzelfde standpunt innemen) vallen hierbij veelal af.

U mag ons altijd attenderen op een interessant vraagstuk waarvan u denkt dat het belangrijk is. U kunt dit aan ons laten weten door een mail te sturen naar info@kieskompas.nl. Weet dat wij hier nooit afspraken over maken met derden en dat de beslissing én verantwoordelijkheid voor de selectie van de stellingen altijd bij Kieskompas ligt. Zo blijft Kieskompas wetenschappelijk verantwoord en volledig onafhankelijk.

Hoe worden de posities van politieke partijen in het Kieskompas bepaald?
Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die internationaal wordt gehanteerd door politieke onderzoekers. Alle stellingen worden voorgelegd aan de politieke partijen met het verzoek om zich op de stelligen te plaatsen én een bron toe te voegen die deze positie laat zien. De belangrijkste bron is natuurlijk het verkiezingsprogramma, maar dit kunnen ook andere partijbronnen zijn. Een team wetenschappers bij Kieskompas zal alle onderbouwingen nakijken op volledigheid en accuraatheid. Mochten bronnen niet kloppen of de plaatsing niet bevestigen, dan nemen wij contact op met de partijen. De definitieve verantwoordelijkheid van de posities van de partijen ligt bij het team van wetenschappers. Voor Kieskompas is het belangrijk dat gebruikers met één klik deze bron online kunnen raadplegen. Zo zorgen we voor een transparant en betrouwbaar Kieskompas.

Welke partijen worden opgenomen in het Kieskompas?
Het Kieskompas betrekt steeds alle partijen bij het proces van het Kieskompas. Voor de Tweede Kamerverkiezingen nodigen wij politieke partijen uit die (1) bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen een zetel behaald hebben; en/of (2) vanaf november 2020 minimaal twee keer één zetel peilen in de Peilingwijzer van Prof. Tom Louwerse. Hierbij gaan wij uit van de bovengrens in de foutenmarge in de peiling. Dat betekent dat wanneer een partij volgens de peiling 0 tot 1 zetel peilt, Kieskompas in dat geval uitgaat van één zetel.

Meer informatie
Klik op onderstaande links voor meer informatie over de stemhulp:

Over Kieskompas

De Kieskompas-stemhulp

Recente Kieskompassen