Onderzoek Digitale Zorg - Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut heeft Kieskompas gevraagd om onderzoek te doen naar de attitudes van Nederlanders over innovatie en digitalisering van de zorg. Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van digitale zorg? Hoe beoordelen patiënten deze zorg? Waar maken zij zich bijvoorbeeld zorgen over en waardoor wordt hun mening bepaald? Dit onderzoek geeft een stem aan de burger, die tot op heden niet vanzelfsprekend aanwezig is bij het bespreken van de toekomst van de zorg in Nederland.

Het panel bestaat uit 20.615 gestratificeerd gesamplede Nederlanders. De dataverzameling vond plaats van 2 tot 20 juni 2022. onder 5.855 respondenten. De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor Nederland.  

Kieskompas en het Zorginstituut Nederland presenteren

'Hoe vinden burgers dat digitale zorg kan bijdragen aan de vier principes van 'passende zorg'? 

Voor het onderzoek, klik hier

Dit is een onderzoek gaat uit van de vier principes van passende zorg zoals geformuleerd door het Zorginstituut Nederland. De vier principes van passende zorg zijn:

  • Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. Hoe is het gesteld met de gezondheid van Nederlanders en op welke manier zorgen zij voor hun gezondheid. Welke regie pakken ze zelf over hun gezondheid?
  • Passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd. Hoe zorgen we voor juiste zorg op de juiste plek en hoe kunnen we daarbij gebruik maken van digitale middelen?
  • Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen. Hoe betrouwbaar vinden Nederlanders hun zorgverleners en in hoeverre maken zij zich zorgen over hun privacy wanneer zorgverleners toegang hebben tot hun gegevens?
  • Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. Tegen welke prijs willen Nederlanders welke vorm van zorg?