Reactie op berichtgeving in het NIW

Kieskompas voert wetenschappelijk verantwoord opinie-onderzoek uit. Op statistisch betrouwbare wijze opiniestructuren in kaart brengen vergt een hoop methodologische kennis. Daarom wordt het Kieskompas dan ook ondersteund door academici van verschillende universiteiten. Wanneer media onze resultaten publiceren, voorzien we hen steeds van de methodologische onderbouwing van het onderzoek. Het is de taak van journalisten om kritisch naar deze cijfers te kijken. We staan hen daarin bij door op alle vragen een eerlijk en wetenschappelijk verantwoord antwoord te geven. Dat is ónze taak.

Laatst was er contact tussen het NIW en Kieskompas over interessante data omtrent antisemitisme in Nederland. Hierbij ontstond in eerste instantie een misverstand, door onervarenheid bij het NIW met statistisch onderzoek: de vragenlijst werd geïnterpreteerd als een belofte over de vorm van de mogelijke resultaten. Toen dat door ons werd gecorrigeerd, leken verwijten en vooringenomenheid de overhand te nemen. We willen dan ook graag drie dingen rechtzetten.

Ten eerste staan we pal voor onze wetenschappelijke onafhankelijkheid. We zijn er ons van bewust dat opdrachtgevers of media soms politieke of ideologische kleur bekennen. Als onderzoeksbureau maken we graag duidelijk dat dit onze resultaten noch rapportage beïnvloedt. Daar kunt u van op aan. Het wetenschappelijk team is in alle opzichten eindverantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek, inclusief de vraagstelling. Opdrachtgevers geven louter het gewenste onderwerp van het onderzoek aan.

Ten tweede is het is precies omdat we bij Kieskompas resoluut vasthouden aan onze wetenschappelijke integriteit dat we niet berichten over statistisch onbetrouwbare resultaten. Dit onderbouwt onze wetenschappelijke zorgvuldigheid. Overigens worden statistisch te kleine subsamples niet uitgesloten uit de berichtgeving, maar opgenomen in statistisch betrouwbare cohorten. We nemen graag de bewijslast op ons: eerder werd in een wetenschappelijk peer reviewed journal reeds gepubliceerd over geloof in samenzweringstheorieën en antisemitische vooroordelen onder etnische en moslim-minderheden.

Ten slotte geven we graag aan dat wij de samenwerking met het NIW hebben stopgezet, niet omdat de resultaten van dit onderzoek onbetrouwbaar zijn, maar omdat Kieskompas weigert te werken in een accusatieve sfeer.

We zijn NIW erkentelijk voor hun kritische journalistiek – dat moedigen we aan. Echter kunnen we bij Kieskompas niet anders dan statistische feitelijkheden herhalen, of die gewenst zijn of niet.

Meer informatie over onze wetenschappelijke methodologie?

Voor een uitgebreide toelichting over de methodologie die Kieskompas hanteert, verwijzen we u graag door naar deze pagina.