OPINIE-ONDERZOEK

De meeste mensen kennen ons als online stemhulp bij verkiezingen. Dat Kieskompas een onderzoeksinstituut is, is minder bekend. Wij hebben zelfs wetenschappelijke roots: Kieskompas is in 2006 gestart als startup van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Onze focus? Maatschappelijke en politieke opinies.

Wij doen heel veel onderzoek
In Nederland, maar ook internationaal. Vaak in samenwerking met wetenschappers vanuit de hele wereld. Dat doen we met de data uit de online tool (het Kieskompas) én door het uitvoeren van uitgebreid panelonderzoek. In elk land waar we een online Kieskompas hebben gemaakt (al meer dan 40 landen, waaronder bijna alle EU landen), hebben mensen aangegeven mee te willen doen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen we grote groepen mensen bevragen. 

Voor wie?
Wetenschappers vanuit de hele wereld maken gebruik van onze data voor onderzoek. Daarnaast voeren wij onderzoek uit in opdracht van overheden, politieke partijen, belangenorganisaties, kennisinstituten en andere partijen die geïnteresseerd zijn in opiniestructuren bij hun achterban of doelgroepen.

Recent
Friedrich-Ebert-Stiftung. (2018). Macronism, Corbynism...Huh?, een onderzoek naar de verkiezingsstrategieën van progressieve politieke partijen in Europa.

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. (2018). Typen niet-stemmers, een onderzoek naar verschillende typen niet-stemmers en hun beweegredenen om sommige verkiezingen wel en andere niet te gaan stemmen.

Party of European Socialists.(2018). Red vote toolbox, mapping the opinions of social democratic voters across the EU.

Vereniging Eigen Huis. (2018). Rapportage Vereniging Eigen Huis, een onderzoek naar de meningen van politieke bestuurders en huiseigenaren met betrekking tot bewonersinvloed, energietransitie, klimaatbeleid en woningbouwopgave.

MEER INFO

Ons onderzoek is ideaal om wetenschappelijk inzicht te krijgen in het perspectief van mensen ten opzichte van actuele maatschappelijke vraagstukken. 

Wilt u een onderzoek doen naar de maatschappelijke en politieke opinies van uw achterban of doelgroepen? Neem contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden voor het uitvoeren van een opinie-onderzoek. 

Aanmelding Kieskompas-panel

Kieskompas brengt maatschappelijke en politieke opinies in beeld. Dat doen we via het online Kieskompas én door het uitvoeren van opinie-onderzoek. Hierbij maken we verkiezingen inzichtelijk, laten we zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar: research@kieskompas.nl

Meer info over hoe we omgaan met uw gegevens, vindt u hier.