METHODOLOGIE OPINIE-ONDERZOEK

Samenstelling VIP-panel
Elke maand onderzoeken wij de opinies van Nederlanders over allerlei actuele onderwerpen via online panelonderzoek. Hiervoor hebben we een speciaal VIP-panel samengesteld. Dit panel bestaat uit zo'n 16.000 Nederlanders en de uitkomsten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking (18+) op de variabelen geslacht, opleiding, leeftijd, provincie (Nielsen-regio), migratie-achtergrond en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Het VIP-panel is samengesteld op basis van een gestratificeerde steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Kieskompas-panel, rekening houdend met vijf karakteristieken: geslacht, leeftijdscategorie, provincie (Nielsen-regio), opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Hiervoor maken we gebruik van de Gouden Standaard van het CBS. Waar nodig wordt het VIP-panel aangevuld door middel van snowball sampling.

Over het algemeen neemt tussen de 35% en 50% van het panel deel aan ons online opinie-onderzoek.

Provinciale panels
In een aantal provincies heeft Kieskompas een afzonderlijk panel. Dat is bijvoorbeeld zo in Gelderland. Ook deze panels worden op basis van een gestratificeerde steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Kieskompas-panel samengesteld, rekening houdend met vier karakteristieken: geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Hiervoor maken we gebruik van de Gouden Standaard van CBS. Waar nodig worden de panels aangevuld door middel van snowball sampling.


Weging data
Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor alle stemgerechtigde inwoners van Nederland, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het Kieskompas. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een iteratieve poststratificatiemethode op basis van verschillende populatie-eigenschappen. 

Hieronder wordt de standaard toegepaste wegingsmethode toegelicht. Specifieke onderzoeken kunnen licht aangepast zijn om beter aan te sluiten bij het onderzoeksopzet. 

Er wordt gewogen met twee joint distributions. De eerste komt uit de Gouden Standaard van CBS:

  • leeftijd (4 categorieën),

  • geslacht (2 categorieën),

  • opleiding (2 of 3 categorieën)

  • Nielsen-regio (5 of 6 categorieën) of provincie (12 categorieën)

  • Migratie-achtergrond (2 of 3 categorieën)

De tweede verdeling betreft de provinciale verkiezingsresultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (bron: verkiezingsuitslagen.nl van de Kiesraad). Hierbij wordt per provincie elke zetelende partij afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers en niet-stemmers. Jongeren die ouder dan 18 zijn maar bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen nog niet mochten stemmen, worden afzonderlijk gewogen.

Gewichten hoger dan het 99,5e percentiel zijn getrimd.

Deze informatie is steeds accuraat voor het laatst uitgevoerde onderzoek, maar kan beperkt afwijken voor eerdere onderzoeken.

MEER INFO

Klik hier om het Kieskompas voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in te vullen!
Meer weten? Bekijk onderstaande links voor relevante informatie:

Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Kieskompas Tweede Kamerverkiezingen 2021

Opinie-onderzoek

Publicaties

Resultaten opinie-onderzoek

Nieuwsberichten