DE KIESKOMPAS METHODE

Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die wereldwijd gehanteerd wordt door politieke onderzoekers. Een paar kernpunten:

Politieke landschap
Als resultaat na het beantwoorden van de stellingen is het politiek landschap zichtbaar. Hier ziet u de afstand tussen uw positie en die van de politieke partijen. Dit wordt weergegeven in een assenstelsel, bestaande uit twee dimensies: een sociaal economische dimensie (links/rechts as) en een sociaal culturele dimensie (progressief/conservatief). 

Het logaritme van Kieskompas
De positie in het politieke landschap van politieke partijen en van de invuller is geen simpele optelling van de antwoorden van de stellingen. Het logaritme is als volgt. Eerst wijzen wij de stellingen toe aan een van de twee dimensies (links/rechts of conservatief/progressief). Vervolgens berekenen wij het gemiddelde van de antwoorden per dimensie. Die twee getallen bepalen de positie in het landschap.  

Over het bepalen van de dimensies van de stellingen (schaling)
Rekenen we de stelling mee op de links/rechts as of op de conservatief/progressief as? Deze keuze bepalen aan de hand van de volgende analyses en inzichten:
1. Gecondenseerde kennis. Op basis van onze ervaring maken we een eerste inschatting. 
2. Analyse van antwoorden van partijen. We analyseren de argumenten die partijen gebruiken bij het beantwoorden van de stellingen.
3. Onderzoek onder kiezers. Via panelonderzoek onderzoeken we hoe kiezers de stellingen beantwoorden.  

Over het bepalen van de richting van de stellingen
De stellingen zijn niet alleen verdeeld over de twee dimensies, maar ook varieren de stellingen in de 'richting' waarin ze geformuleerd zijn. Sommige zijn links geformuleerd, andere rechts. Idem voor progressieve en conservatieve stellingen. Ook deze formuleringen testen we in onderzoek onder kiezers, want bijvoorbeeld een links geformuleerde stelling kan iets anders betekenen als je deze ineens rechts formuleert. 

Alle antwoorden van de politieke partijen worden gecontroleerd
Dit gebeurt door een team van experts aan de hand van officiële documenten van de partijen. Deze bronnen zijn ook in het Kieskompas te raadplegen. De kans op politiek opportunistisch gedrag wordt zo uitgesloten. Dat maakt Kieskompas tot de meest betrouwbare stemhulp.

WETENSCHAPPELIJKE METHODE

Het Kieskompas wordt gemaakt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode, die internationaal wordt gehanteerd door politieke onderzoekers. Wilt u meer lezen over deze methodiek? Stuur een mailtje naar info@kieskompas.nl, dan vertellen we u graag meer! 

MEER INFO

Klik hier om het Kieskompas voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in te vullen!
Bekijk onderstaande links voor meer relevante informatie:

Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kieskompas Tweede Kamerverkiezingen 2021

Over Kieskompas

Recente Kieskompassen